Za swoje podstawowe zadanie uważamy doprowadzenie do jak najszybszej spłaty jak największych kwot należności dla naszych Klientów. W tym  celu podejmu-
jemy  kontakt  z  dłużnikami  i  współpra-
cujemy z instytucjami  wspierającymi proces   windykacji.  Dzięki   profesjonal-
nemu działaniu naszych pracowników uzyskujemy wysoką skuteczność. Podejmujemy   się   prowadzenia   spraw
o różnej skali trudności i zawsze dążymy do uzyskania możliwie najlepszego efektu. Dzięki temu zdobywamy zaufanie Klientów i szanse sprawdzenia się w kolejnych zadaniach.

NEXUM-SZKOLENIA to projekt, który opracowaliśmy z myślą o tych, którzy na codzień odpowiedzialni są za windykację należności, controlling, czy finanse. Nasze szkolenia to autorskie programy, wypracowane na bazie kilkunastoletnich   doświadczeń,   połą-
czone z bogatą i cieszącą się uznaniem formą warsztatową. Szczególnie istotne dla nas jest to, by nasze szkolenia wyraźnie poszerzały kompetencje Państwa pracowników poprzez m.in. stosowanie sprawdzonych standardów postępowania    w    zakresie    dbania
o bezpieczeństwo należności.

Gdy proces dochodzenia należności na drodze polubownej nie przynosi satysfakcjonującego rezultatu, nasza kancelaria prawna podejmuje dalsze czynności  na  drodze sądowej
i egzekucyjnej. Dzięki Kancelarii Nexum świadczymy usługi w zakresie zastępstwa    procesowego  w   spra-
wach sądowych o zapłatę, a także reprezentacji   w    postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych. Ponadto   opiniujemy   umowy   han-
dlowe i doradzamy w zakresie zabezpieczenia należności.

Nexum Sp. z o.o. realizuje projekt "Wdrożenie e-technologii w usługach windykacyjnych"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO